TTALO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TERVEYSTALO PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TTALO คือ 856.358M EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.19 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.13% และ P/E คือ 35.13 วันที่ของรายได้ TERVEYSTALO PLC ถัดไปคือ 28 เมษายน ค่าประมาณคือ 0.17 EUR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬