OPTOMED PLC

OPTOMED OMXHEX
OPTOMED
OPTOMED PLC OMXHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OPTOMED งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ OPTOMED PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OPTOMED คือ 53.848M EUR วันที่ของรายได้ OPTOMED PLC ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -0.11 EUR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้