ดัชนี OMX เฮสซิงกิ 25 OMXH25

OMXH25 OMXHEX
OMXH25
ดัชนี OMX เฮสซิงกิ 25 OMXHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน