FODELIA OYJ

FODELIA OMXHEX
FODELIA
FODELIA OYJ OMXHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FODELIA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ FODELIA OYJ พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FODELIA คือ 44.614M EUR วันที่ของรายได้ FODELIA OYJ ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.15 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้