DEMANT A/S

DEMANT OMXCOP
DEMANT
DEMANT A/S OMXCOP
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DEMANT งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ DEMANT A/S พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DEMANT คือ 63.055B DKK วันที่ของรายได้ DEMANT A/S ถัดไปคือ 16 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 5.70 DKK

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้