CFDs ของข้าวสาลี
WHEATUSD OANDA

WHEATUSD
CFDs ของข้าวสาลี OANDA
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย

WHEATUSD ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้าวสาลี
ฟิวเจอร์สข้าวสาลี
 
   
ข้าวสาลี
ฟิวเจอร์สข้าวสาลี
 
   
ข้าวสาลี
CFDs ของข้าวสาลี
 
   

ข่าว