CFDs ของถั่วเหลือง
SOYBNUSD OANDA

SOYBNUSD
CFDs ของถั่วเหลือง OANDA
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย

SOYBNUSD ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ถั่วเหลือง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง
 
   
ถั่วเหลือง
CFDs ของถั่วเหลือง
 
   

ข่าว