ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BGP พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BRISCOE GROUP NPV พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BGP คือ 1.024B NZD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.39 NZD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.02% และ P/E คือ 11.83

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้