NEW ZEALAND DOLLAR / PAPUA NEW GUINEAN KINA
NZDPGK IDC

NZDPGK
NEW ZEALAND DOLLAR / PAPUA NEW GUINEAN KINA IDC
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย

NZDPGK ชาร์ตฟอเร็กซ์