รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

WMT งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ Walmart Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ WMT คือ 408.626B EPS TTM ของบริษัทคือ 2.87, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.50% และ P/E คือ 51.31 วันที่ของรายได้ Walmart Inc ถัดไปคือ 17 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด