ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

UL พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Unilever PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ UL คือ 115.184B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 2.56 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.04% และ P/E คือ 17.32 วันที่ของรายได้ Unilever PLC ถัดไปคือ 2 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 1.14 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้