ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TWLO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Twilio Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TWLO คือ 8.402B USD วันที่ของรายได้ Twilio Inc ถัดไปคือ 8 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ -0.08 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้