ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การสื่อสาร
อุตสาหกรรม: โทรคมนาคมพิเศษ
Telefonica, S.A. เป็นกลุ่มโทรคมนาคมแบบครบวงจรและมีการดำเนินงานในยุโรปและละตินอเมริกา. บริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่,ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานและบริการดิจิตอล. กลุ่ม บริษัท ประกอบด้วย Telefonica Spain, Telefonica Brazil, Telefonica Germany, Telefonica United Kingdom และ Telefonica Hispanoamerica (จัดตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการของ บริษัท ในอาร์เจนตินา,ชิลี,เปรู,โคลัมเบีย,เม็กซิโก,เวเนซุเอลา,และอเมริกากลาง,เอกวาดอร์,และอุรุกวัย.) กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตไร้สาย,สายเคเบิล,ข้อมูลอินเทอร์เน็ต,และโทรทัศน์ (TV) และบริการดิจิทัลอื่นๆ ตามตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง.มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ,และบริการแก่ลูกค้าบุคคล,และธุรกิจ บริการอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์,ข้อมูลและบริการธุรกิจ - โซลูชั่น มีบริการดิจิตอลครบวงจร,เช่น การพัฒนาที่เสนอของอินเทอร์เน็ตซึ่งวัตถุทุกวันมีการเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้สามารถส่งและรับข้อมูลได้ Internet of Things(IoT).