รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

T financial statements

สรุปทางการเงินของ AT&T Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ T คือ 192.95B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.13 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 7.70% และ P/E คือ 222.39 วันที่ของรายได้ AT&T Inc ถัดไปคือ 26 มกราคม ค่าประมาณคือ 0.76 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด