ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SKLZ พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Skillz Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SKLZ คือ 423.365M USD วันที่ของรายได้ Skillz Inc ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.14 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้