ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

S พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SentinelOne, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ S คือ 7.779B USD วันที่ของรายได้ SentinelOne, Inc ถัดไปคือ 7 ธันวาคม ค่าประมาณคือ -0.22 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้