ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

S พื้นฐาน

SentinelOne, Inc earnings and revenue

S earnings for the last quarter are -0.20 USD whereas the estimation was -0.25 USD which accounts for 21.36% surprise. Company revenue for the same period amounts to 102.50M USD despite the estimated figure of 95.66M USD. Estimated earnings for the next quarter are -0.22 USD, and revenue is expected to reach 111.00M USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of S earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ