ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL A EUR0.07 icon

ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL A EUR0.07
NYSE
US Flag
RDS.A

RDS.A
ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL A EUR0.07
US Flag
NYSE
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

RDS.A ชาร์ทหุ้น

การเงิน

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

ข้อมูลส่วนตัว

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
ลูกจ้าง: 81000
The Royal Dutch Shell plc สำรวจน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติทั่วโลก ทั้งในแบบท้องทุ่งทั่วไปตามปกติ และจากแหล่งกำเนิดเช่น ชั้นหินที่แน่น, หินน้ำมัน และชั้นถ่านหิน ธุรกิจส่วนต่างๆ ของบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจแก๊สแบบครบวงจร, ธุรกิจต้นน้ำ, ธุรกิจปลายน้ำ และองค์กร ในส่วนของธุรกิจแก๊สแบบครบวงจรมีการเกี่ยวข้องกับการลิเคอแฟคชันและการขนส่งแก๊สและการเปลี่ยนสภาพของแก๊สธรรมชาติเป็นของเหลวสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนถึงโปรเจคเกี่ยวกับกิจกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการค้าขายแก๊ส ในส่วนของธุรกิจต้นน้ำประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ ของต้นน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจและการสกัดน้ำมันดิบ, แก๊สธรรมชาติ และของเหลวจากแก๊สธรรมชาติ และการทำการตลาดและการขนส่งน้ำมันและแก๊ส และทรายน้ำมัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสกัดบิทูเมนจากทรายน้ำมันที่ขุดได้มา และเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันดิบสังเคราะห์ ในส่วนของธุรกิจปลายน้ำมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของน้ำมันและการผลิตสารเคมี และการทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ ในส่วนองค์กรประกอบไปด้วยกิจกรรมด้าน holdings และ treasury และ self-insurance และฟังก์ชั่นต่างๆ ของบริษัทที่สำนักงานใหญ่ และส่วนกลาง

ข่าว

หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ