ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PLAN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Anaplan, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PLAN คือ 9.593B USD วันที่ของรายได้ Anaplan, Inc ถัดไปคือ 30 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -0.07 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้