ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PINS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Pinterest, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PINS คือ 17.119B USD วันที่ของรายได้ Pinterest, Inc ถัดไปคือ 2 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.28 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้