ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NTR พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Nutrien Ltd พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NTR คือ 47.148B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 12.23 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.14% และ P/E คือ 7.23 วันที่ของรายได้ Nutrien Ltd ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 3.93 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้