ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NKE งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ Nike, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NKE คือ 170.281B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.87 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.13% และ P/E คือ 28.59 วันที่ของรายได้ Nike, Inc ถัดไปคือ 27 มิถุนายน ค่าประมาณคือ 0.85 USD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้