ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NKE ชาร์ต

ซื้อขาย NKE กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: เสื้อผ้า/รองเท้า
NIKE, Inc. มีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา การตลาด และการขายรองเท้ากีฬา เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อุปกรณ์ และบริการ ดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: อเมริกาเหนือ; ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประเทศจีน; เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา; แผนกแบรนด์ระดับโลก; Converse และองค์กร อเมริกาเหนือ; ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประเทศจีน; และภาคส่วนเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกาหมายถึงการออกแบบ การพัฒนา การตลาด และการขายรองเท้ากีฬา เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ Global Brand Divisions เป็นตัวแทนของธุรกิจการออกใบอนุญาตแบรนด์ NIKE กลุ่ม Converse ออกแบบ ทำตลาด ออกใบอนุญาต และจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับแบบลำลอง ส่วนองค์กรประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่ไม่ได้ปันส่วน บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย William Jay Bowerman และ Philip H. Knight เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2507 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน