ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NEU พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NewMarket Corp พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NEU คือ 3.38B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 20.26 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.45% และ P/E คือ 16.90

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้