NewMarket Corp
NEU NYSE

NEU
NewMarket Corp NYSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NEU financial statements

สรุปทางการเงินของ NewMarket Corp พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NEU คือ 3.618B EPS TTM ของบริษัทคือ 26.02, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.57% และ P/E คือ 12.57

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด