ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Morgan Stanley พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MS คือ 153.648B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.99 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.41% และ P/E คือ 13.06 วันที่ของรายได้ Morgan Stanley ถัดไปคือ 17 มกราคม ค่าประมาณคือ 1.54 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้