ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MMM งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ 3M Company พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MMM คือ 82.94B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 9.70 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.09% และ P/E คือ 15.18 วันที่ของรายได้ 3M Company ถัดไปคือ 26 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 2.61 USD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้