ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IOT พื้นฐาน

Samsara Inc earnings and revenue

IOT earnings for the last quarter are -0.04 USD whereas the estimation was -0.06 USD which accounts for 35.22% surprise. Company revenue for the same period amounts to 153.52M USD despite the estimated figure of 143.03M USD. Estimated earnings for the next quarter are -0.06 USD, and revenue is expected to reach 155.33M USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of IOT earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ