Global Payments Inc

GPNNYSE
GPN
Global Payments IncNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GPN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Global Payments Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GPN คือ 27.873B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.23 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.97% และ P/E คือ 462.19 วันที่ของรายได้ Global Payments Inc ถัดไปคือ 9 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 2.42 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้