Barrick Gold Corporation GOLD

GOLD NYSE
GOLD
Barrick Gold Corporation NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GOLD ชาร์ต

ซื้อขาย GOLD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรม: โลหะมีค่า
ราคาทองคำได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดการเงินทั่วโลก ทองเป็นพื้นฐานของระบบทุนนิยมทางเศรษฐกิจเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งมีการยกเลิกมาตรฐานทองคำ ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของระบบเงินตรา ซึ่งเงินกระดาษไม่ได้มีการสนับสนุนด้วยรูปแบบการสร้างรายได้ทางกายภาพ ตัวย่อ AU เป็นรหัสสำหรับทองคำในตารางธาตุของธาตุและราคาด้านบนนั้นเป็นการเสนอราคาทองคำเทียบต่อเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับวัดค่าทองคำทั่วโลก

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
 
   
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ
 
   
GOLD FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
 
   
GOLD/SILVER RATIO