ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FNA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Paragon 28, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FNA คือ 1.535B USD วันที่ของรายได้ Paragon 28, Inc ถัดไปคือ 7 มีนาคม ค่าประมาณคือ -0.09 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้