ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ECL พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Ecolab Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ECL คือ 42.425B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.95 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.37% และ P/E คือ 37.95 วันที่ของรายได้ Ecolab Inc ถัดไปคือ 21 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 1.27 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้