ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Ecopetrol S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EC คือ 19.152B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.36 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 15.88% และ P/E คือ 3.00 วันที่ของรายได้ Ecopetrol S.A ถัดไปคือ 1 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.13 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้