ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CSAN งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ Cosan S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CSAN คือ 8.304B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 2.48 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.41% และ P/E คือ 7.24 วันที่ของรายได้ Cosan S.A ถัดไปคือ 12 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -0.04 USD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้