ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

C พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Citigroup, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ C คือ 91.018B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 8.54 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.35% และ P/E คือ 5.42 วันที่ของรายได้ Citigroup, Inc ถัดไปคือ 15 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 1.65 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้