ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BRFS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BRF S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BRFS คือ 2.886B USD วันที่ของรายได้ BRF S.A ถัดไปคือ 9 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.02 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้