ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BDC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Belden Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BDC คือ 2.617B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 2.00 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.33% และ P/E คือ 31.44 วันที่ของรายได้ Belden Inc ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.56 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้