ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ABBV พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AbbVie Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ABBV คือ 269.202B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 7.01 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.70% และ P/E คือ 21.43 วันที่ของรายได้ AbbVie Inc ถัดไปคือ 29 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 3.43 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้