สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini น้ำมันเชื้อเพลิง

QU1! NYMEX_MINI
QU1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini น้ำมันเชื้อเพลิง NYMEX_MINI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ QU1!