ฟิวเจอร์ Cotton TT1!

TT1! NYMEX
TT1!
ฟิวเจอร์ Cotton NYMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน