ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
NYMEX
NG1!

NG1!
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
        
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.001.82-0.11%-0.001.851.79แนะนำให้ขาย
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.001.91-0.05%-0.001.941.89แนะนำให้ขาย
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.001.970.46%0.011.991.95แนะนำให้ขาย
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.05-0.15%-0.002.082.03แนะนำให้ขาย
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.39-0.42%-0.012.412.38ขาย
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.82-0.74%-0.022.842.82ขาย
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.96-0.50%-0.012.982.96ขาย
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.92-0.71%-0.022.942.92ขาย
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.80-0.64%-0.022.822.80ขาย
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.49-0.76%-0.022.522.49ขาย
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.46-0.93%-0.022.492.46ขาย
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.49-1.07%-0.032.522.49ขาย
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.54-1.13%-0.032.572.54ขาย
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.54-1.17%-0.032.572.54ขาย
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.52-1.25%-0.032.552.52ขาย
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.54-1.05%-0.032.572.54ขาย
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.59-0.96%-0.032.622.59ขาย
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.72-0.80%-0.022.752.72ขาย
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.83-0.67%-0.022.852.83ขาย
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.79-0.71%-0.022.792.79ขาย
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.65-0.64%-0.022.652.65ขาย
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.320.13%0.002.322.31ขาย
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.290.22%0.012.292.28ขาย
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.32-0.04%-0.002.322.32ขาย
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.35-0.38%-0.012.352.35แนะนำให้ขาย
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.36-0.38%-0.012.362.36แนะนำให้ขาย
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.34-0.42%-0.012.342.34แนะนำให้ขาย
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.37-0.38%-0.012.372.37แนะนำให้ขาย
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.43-0.37%-0.012.432.43แนะนำให้ขาย
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.61-0.27%-0.012.612.61แนะนำให้ขาย
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.740.00%0.002.742.74ขาย
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.69-0.15%-0.002.692.69ขาย
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.560.00%0.002.562.56ขาย
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.270.09%0.002.272.27ขาย
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.230.59%0.012.232.23แนะนำให้ขาย
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.260.18%0.002.262.26ขาย
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.300.39%0.012.302.30แนะนำให้ขาย
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.310.39%0.012.312.31แนะนำให้ขาย
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.300.39%0.012.302.30แนะนำให้ขาย
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.330.39%0.012.332.33แนะนำให้ขาย
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.400.38%0.012.402.40แนะนำให้ขาย
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.580.35%0.012.582.58แนะนำให้ขาย
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.700.33%0.012.702.70แนะนำให้ขาย
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.660.34%0.012.662.66แนะนำให้ขาย
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.540.36%0.012.542.54แนะนำให้ขาย
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.260.40%0.012.262.26แนะนำให้ขาย
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.230.40%0.012.232.23ขาย
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.270.40%0.012.272.27แนะนำให้ขาย
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.310.39%0.012.312.31ขาย
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.300.39%0.012.302.30แนะนำให้ขาย
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.320.39%0.012.322.32แนะนำให้ขาย
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.390.38%0.012.392.39แนะนำให้ขาย
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.560.35%0.012.562.56แนะนำให้ขาย
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.670.34%0.012.672.67ขาย
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.630.34%0.012.632.63ขาย
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.510.36%0.012.512.51ขาย
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.250.40%0.012.252.25ขาย
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.230.40%0.012.232.23ขาย
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.270.40%0.012.272.27ขาย
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.310.39%0.012.312.31ขาย
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.330.39%0.012.332.33ขาย
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.400.38%0.012.402.40ขาย
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.570.35%0.012.572.57ขาย
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.680.34%0.012.682.68ขาย
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.640.34%0.012.642.64ขาย
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.520.36%0.012.522.52ขาย
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.260.40%0.012.262.26ขาย
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.230.40%0.012.232.23ขาย
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.270.40%0.012.272.27ขาย
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.310.39%0.012.312.31ขาย
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.330.39%0.012.332.33ขาย
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.390.38%0.012.392.39ขาย
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.560.35%0.012.562.56ขาย
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.670.34%0.012.672.67ขาย
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.630.34%0.012.632.63ขาย
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.500.36%0.012.502.50ขาย
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.230.41%0.012.232.23ขาย
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.210.41%0.012.212.21ขาย
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.240.40%0.012.242.24ขาย
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.270.40%0.012.272.27ขาย
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.280.40%0.012.282.28ขาย
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.280.40%0.012.282.28ขาย
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.310.39%0.012.312.31ขาย
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.380.38%0.012.382.38ขาย
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.540.36%0.012.542.54ขาย
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.002.660.34%0.012.662.66ขาย
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.630.34%0.012.632.63ขาย
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.510.36%0.012.512.51ขาย
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.240.40%0.012.242.24ขาย
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.230.41%0.012.232.23ขาย
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.270.40%0.012.272.27ขาย
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.310.39%0.012.312.31ขาย
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.330.39%0.012.332.33ขาย
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.340.39%0.012.342.34ขาย
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.370.38%0.012.372.37ขาย
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.440.37%0.012.442.44ขาย
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.610.35%0.012.612.61ขาย
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.002.730.33%0.012.732.73ขาย
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.002.690.34%0.012.692.69ขาย
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.580.35%0.012.582.58ขาย
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.320.39%0.012.322.32ขาย
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.300.39%0.012.302.30ขาย
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.330.39%0.012.332.33ขาย
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.370.38%0.012.372.37ขาย
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.390.38%0.012.392.39ขาย
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.400.38%0.012.402.40ขาย
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.430.37%0.012.432.43ขาย
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.500.36%0.012.502.50ขาย
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.002.660.34%0.012.662.66ขาย
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.002.790.32%0.012.792.79ขาย
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.002.750.33%0.012.752.75ขาย
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.002.660.34%0.012.662.66ขาย
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.360.38%0.012.362.36ขาย
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.340.39%0.012.342.34ขาย
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.380.38%0.012.382.38ขาย
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.420.37%0.012.422.42ขาย
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.460.37%0.012.462.46ขาย
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.470.37%0.012.472.47ขาย
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.520.36%0.012.522.52ขาย
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.590.35%0.012.592.59ขาย
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.002.750.33%0.012.752.75ขาย
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.002.880.31%0.012.882.88ขาย
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.002.840.32%0.012.842.84ขาย
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.002.770.33%0.012.772.77ขาย
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.470.37%0.012.472.47ขาย
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.450.37%0.012.452.45ขาย
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.490.36%0.012.492.49ขาย
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.530.36%0.012.532.53ขาย
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.570.35%0.012.572.57ขาย
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.580.35%0.012.582.58ขาย
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.002.630.34%0.012.632.63ขาย
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.002.700.33%0.012.702.70ขาย
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.002.850.32%0.012.852.85ขาย
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.002.980.30%0.012.982.98ขาย
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.002.940.31%0.012.942.94ขาย
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.002.880.31%0.012.882.88ขาย
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.580.35%0.012.582.58ขาย
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.560.35%0.012.562.56ขาย
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.590.35%0.012.592.59ขาย
NGN2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2032)
20320628.002.630.34%0.012.632.63ขาย
NGQ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2032)
20320728.002.670.34%0.012.672.67ขาย
NGU2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2032)
20320827.002.690.34%0.012.692.69ขาย
NGV2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2032)
20320928.002.730.33%0.012.732.73ขาย
NGX2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2032)
20321027.002.800.32%0.012.802.80ขาย
NGZ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2032)
20321126.002.960.31%0.012.962.96ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ