ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ icon

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
US Flag
NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
        
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.42-0.29%-0.012.432.41ขาย
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.39-0.21%-0.012.402.39ขาย
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.31-0.13%-0.002.312.30ขาย
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.210.05%0.002.212.20ขาย
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.220.05%0.002.222.21ขาย
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.270.62%0.012.282.25แนะนำให้ขาย
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.320.48%0.012.332.30แนะนำให้ขาย
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.330.43%0.012.342.31แนะนำให้ขาย
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.320.43%0.012.332.30แนะนำให้ขาย
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.350.13%0.002.352.35ขาย
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.430.41%0.012.442.41แนะนำให้ขาย
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.600.39%0.012.612.59แนะนำให้ขาย
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.730.33%0.012.742.71แนะนำให้ขาย
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.690.34%0.012.702.68แนะนำให้ขาย
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.580.39%0.012.582.56ขาย
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.320.61%0.012.322.29ขาย
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.290.61%0.012.302.27ซื้อ
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.330.65%0.012.332.32ซื้อ
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.370.68%0.022.382.36ซื้อ
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.380.63%0.012.382.37ซื้อ
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.370.60%0.012.372.36ซื้อ
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.390.55%0.012.402.38ซื้อ
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.460.49%0.012.462.46ซื้อ
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.630.19%0.012.642.63ซื้อ
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.750.11%0.002.762.75ซื้อ
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.710.18%0.012.712.71ขาย
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.570.12%0.002.582.57ขาย
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.32-0.17%-0.002.332.31ขาย
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.29-0.17%-0.002.292.29ขาย
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.33-0.17%-0.002.332.33ขาย
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.37-0.21%-0.012.372.37ขาย
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.38-0.25%-0.012.382.38ขาย
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.38-0.29%-0.012.382.38ขาย
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.40-0.33%-0.012.402.40ขาย
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.47-0.32%-0.012.472.47ขาย
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.64-0.30%-0.012.652.64แนะนำให้ขาย
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.76-0.29%-0.012.762.76แนะนำให้ขาย
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.72-0.29%-0.012.722.72แนะนำให้ขาย
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.60-0.31%-0.012.602.60แนะนำให้ขาย
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.34-0.34%-0.012.342.34แนะนำให้ขาย
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.33-0.34%-0.012.332.33แนะนำให้ขาย
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.37-0.34%-0.012.372.37แนะนำให้ขาย
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.41-0.33%-0.012.412.41แนะนำให้ขาย
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.42-0.33%-0.012.422.42แนะนำให้ขาย
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.42-0.33%-0.012.422.42แนะนำให้ขาย
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.45-0.33%-0.012.452.45แนะนำให้ขาย
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.52-0.32%-0.012.522.52แนะนำให้ขาย
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.70-0.30%-0.012.702.70แนะนำให้ขาย
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.83-0.28%-0.012.832.83แนะนำให้ขาย
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.79-0.29%-0.012.792.79ขาย
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.68-0.30%-0.012.682.68ขาย
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.42-0.33%-0.012.422.42ขาย
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.40-0.33%-0.012.402.40ขาย
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.43-0.33%-0.012.432.43ขาย
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.46-0.32%-0.012.462.46ขาย
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.47-0.32%-0.012.472.47ขาย
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.46-0.32%-0.012.462.46ขาย
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.49-0.32%-0.012.492.49แนะนำให้ขาย
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.55-0.31%-0.012.552.55แนะนำให้ขาย
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.73-0.29%-0.012.732.73แนะนำให้ขาย
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.85-0.28%-0.012.852.85แนะนำให้ขาย
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.82-0.28%-0.012.822.82แนะนำให้ขาย
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.73-0.29%-0.012.732.73แนะนำให้ขาย
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.47-0.32%-0.012.472.47ขาย
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.46-0.32%-0.012.462.46ขาย
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.49-0.32%-0.012.492.49ขาย
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.52-0.32%-0.012.522.52ขาย
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.53-0.32%-0.012.532.53ขาย
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.52-0.32%-0.012.522.52ขาย
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.55-0.31%-0.012.552.55ขาย
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.61-0.31%-0.012.612.61ขาย
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.77-0.29%-0.012.772.77ขาย
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.89-0.28%-0.012.892.89ขาย
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.86-0.28%-0.012.862.86ขาย
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.77-0.29%-0.012.772.77ขาย
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.52-0.32%-0.012.522.52ขาย
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.51-0.32%-0.012.512.51ขาย
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.54-0.31%-0.012.542.54ขาย
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.57-0.31%-0.012.572.57ขาย
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.58-0.31%-0.012.582.58ขาย
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.58-0.31%-0.012.582.58ขาย
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.60-0.31%-0.012.602.60ขาย
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.67-0.30%-0.012.672.67ขาย
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.84-0.28%-0.012.842.84ขาย
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.96-0.27%-0.012.962.96ขาย
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.94-0.27%-0.012.942.94ขาย
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.86-0.28%-0.012.862.86ขาย
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.60-0.31%-0.012.602.60ขาย
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.59-0.31%-0.012.592.59ขาย
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.62-0.30%-0.012.622.62ขาย
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.65-0.30%-0.012.652.65ขาย
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.67-0.30%-0.012.672.67ขาย
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.67-0.30%-0.012.672.67ขาย
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.70-0.30%-0.012.702.70ขาย
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.76-0.29%-0.012.762.76ขาย
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.92-0.27%-0.012.922.92ขาย
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.04-0.26%-0.013.043.04ขาย
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.00-0.27%-0.013.003.00ขาย
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.94-0.27%-0.012.942.94ขาย
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.67-0.30%-0.012.672.67ขาย
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.65-0.30%-0.012.652.65ขาย
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.68-0.30%-0.012.682.68ขาย
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.72-0.29%-0.012.722.72ขาย
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.76-0.29%-0.012.762.76ขาย
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.77-0.29%-0.012.772.77ขาย
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.81-0.28%-0.012.812.81ขาย
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.88-0.28%-0.012.882.88ขาย
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.03-0.26%-0.013.033.03ขาย
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.15-0.25%-0.013.153.15ขาย
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.12-0.26%-0.013.123.12ขาย
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.04-0.26%-0.013.043.04ขาย
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.74-0.29%-0.012.742.74ขาย
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.72-0.29%-0.012.722.72ขาย
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.75-0.29%-0.012.752.75ขาย
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.79-0.29%-0.012.792.79ขาย
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.83-0.28%-0.012.832.83ขาย
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.85-0.28%-0.012.852.85ขาย
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.89-0.28%-0.012.892.89ขาย
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.97-0.27%-0.012.972.97ขาย
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.12-0.26%-0.013.123.12ขาย
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.25-0.25%-0.013.253.25ขาย
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.22-0.25%-0.013.223.22ขาย
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.13-0.25%-0.013.133.13ขาย
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.83-0.28%-0.012.832.83ขาย
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.80-0.28%-0.012.802.80ขาย
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.84-0.28%-0.012.842.84ขาย
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.88-0.28%-0.012.882.88ขาย
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.92-0.27%-0.012.922.92ขาย
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.93-0.27%-0.012.932.93ขาย
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.98-0.27%-0.012.982.98ขาย
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.05-0.26%-0.013.053.05ขาย
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.21-0.25%-0.013.213.21ขาย
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.34-0.24%-0.013.343.34ขาย
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.30-0.24%-0.013.303.30ขาย
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.24-0.25%-0.013.243.24ขาย
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.94-0.27%-0.012.942.94ขาย
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.91-0.27%-0.012.912.91ขาย
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.95-0.27%-0.012.952.95ขาย
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.99-0.27%-0.012.992.99ขาย
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.03-0.26%-0.013.033.03ขาย
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.04-0.26%-0.013.043.04ขาย
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.09-0.26%-0.013.093.09ขาย
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.16-0.25%-0.013.163.16ขาย
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.32-0.24%-0.013.323.32ขาย
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.44-0.23%-0.013.443.44
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.41-0.23%-0.013.413.41
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.003.34-0.24%-0.013.343.34
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.003.04-0.26%-0.013.043.04
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.003.02-0.26%-0.013.023.02
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.003.05-0.26%-0.013.053.05
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ