ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
US Flag
NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
        
NGN2019 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2019)
20190626.002.340.34%0.012.342.33แนะนำให้ขาย
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.320.35%0.012.322.31แนะนำให้ขาย
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.310.35%0.012.312.30แนะนำให้ขาย
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.350.26%0.012.352.34แนะนำให้ขาย
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.430.29%0.012.432.42แนะนำให้ขาย
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.620.08%0.002.632.62แนะนำให้ขาย
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.760.29%0.012.762.75แนะนำให้ขาย
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.730.22%0.012.732.73แนะนำให้ขาย
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.65-0.23%-0.012.652.65แนะนำให้ขาย
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.490.20%0.012.492.48แนะนำให้ขาย
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.470.24%0.012.472.46แนะนำให้ขาย
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.49-0.80%-0.022.522.49ขาย
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.53-0.94%-0.022.562.53ขาย
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.560.35%0.012.562.56แนะนำให้ขาย
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.53-0.55%-0.012.562.53แนะนำให้ขาย
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.56-0.31%-0.012.582.55ขาย
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.62-0.49%-0.012.642.62ขาย
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.78-0.25%-0.012.812.78ขาย
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.88-0.42%-0.012.892.88ขาย
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.85-0.56%-0.022.872.85ขาย
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.74-0.44%-0.012.762.74ขาย
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.50-0.48%-0.012.512.50ขาย
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.470.00%0.002.482.46ขาย
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.50-0.08%-0.002.522.50ขาย
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.53-0.47%-0.012.542.53ขาย
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.54-0.47%-0.012.552.54แนะนำให้ขาย
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.53-0.47%-0.012.532.53แนะนำให้ขาย
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.56-0.47%-0.012.562.56แนะนำให้ขาย
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.61-0.46%-0.012.612.61แนะนำให้ขาย
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.790.32%0.012.792.79ขาย
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.91-0.41%-0.012.912.91ขาย
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.87-0.35%-0.012.872.87ขาย
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.75-0.36%-0.012.752.75แนะนำให้ขาย
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.49-0.56%-0.012.492.49แนะนำให้ขาย
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.46-0.69%-0.022.462.46แนะนำให้ขาย
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.49-0.68%-0.022.492.49แนะนำให้ขาย
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.52-0.67%-0.022.522.52แนะนำให้ขาย
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.53-0.67%-0.022.532.53แนะนำให้ขาย
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.52-0.67%-0.022.542.52ขาย
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.55-0.66%-0.022.552.55แนะนำให้ขาย
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.61-0.65%-0.022.612.61แนะนำให้ขาย
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.79-0.61%-0.022.792.79แนะนำให้ขาย
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.91-0.58%-0.022.912.91แนะนำให้ขาย
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.87-0.59%-0.022.872.87แนะนำให้ขาย
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.76-0.61%-0.022.762.76แนะนำให้ขาย
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.53-0.67%-0.022.532.53แนะนำให้ขาย
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.52-0.67%-0.022.522.52แนะนำให้ขาย
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.56-0.66%-0.022.562.56แนะนำให้ขาย
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.60-0.65%-0.022.602.60แนะนำให้ขาย
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.62-0.64%-0.022.622.62แนะนำให้ขาย
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.62-0.64%-0.022.622.62แนะนำให้ขาย
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.65-0.64%-0.022.652.65แนะนำให้ขาย
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.71-0.62%-0.022.712.71แนะนำให้ขาย
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.90-0.58%-0.022.902.90ขาย
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.02-0.56%-0.023.023.02ขาย
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.98-0.57%-0.022.982.98ขาย
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.89-0.59%-0.022.892.89แนะนำให้ขาย
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.65-0.64%-0.022.652.65แนะนำให้ขาย
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.63-0.64%-0.022.632.63แนะนำให้ขาย
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.66-0.63%-0.022.662.66แนะนำให้ขาย
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.70-0.63%-0.022.702.70แนะนำให้ขาย
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.71-0.62%-0.022.712.71แนะนำให้ขาย
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.71-0.62%-0.022.712.71แนะนำให้ขาย
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.73-0.62%-0.022.732.73แนะนำให้ขาย
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.80-0.60%-0.022.802.80แนะนำให้ขาย
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.002.97-0.57%-0.022.972.97ขาย
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.10-0.55%-0.023.103.10ขาย
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.06-0.55%-0.023.063.06ขาย
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.00-0.56%-0.023.003.00ขาย
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.78-0.61%-0.022.782.78ขาย
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.76-0.61%-0.022.762.76ขาย
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.79-0.61%-0.022.792.79ขาย
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.82-0.60%-0.022.822.82ขาย
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.84-0.60%-0.022.842.84ขาย
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.84-0.60%-0.022.842.84ขาย
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.86-0.59%-0.022.862.86ขาย
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.93-0.58%-0.022.932.93ขาย
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.09-0.55%-0.023.093.09ขาย
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.21-0.53%-0.023.213.21ขาย
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.17-0.53%-0.023.173.17ขาย
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.11-0.54%-0.023.113.11ขาย
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.88-0.59%-0.022.882.88ขาย
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.86-0.59%-0.022.862.86ขาย
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.89-0.58%-0.022.892.89ขาย
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.92-0.58%-0.022.922.92ขาย
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.94-0.57%-0.022.942.94ขาย
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.94-0.57%-0.022.942.94ขาย
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.98-0.57%-0.022.982.98ขาย
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.04-0.56%-0.023.043.04ขาย
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.20-0.53%-0.023.203.20ขาย
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.33-0.51%-0.023.333.33ขาย
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.30-0.51%-0.023.303.30ขาย
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.23-0.52%-0.023.233.23ขาย
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.00-0.56%-0.023.003.00ขาย
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.99-0.57%-0.022.992.99ขาย
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.02-0.56%-0.023.023.02ขาย
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.05-0.55%-0.023.053.05ขาย
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.07-0.55%-0.023.073.07ขาย
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.08-0.55%-0.023.083.08ขาย
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.10-0.54%-0.023.103.10ขาย
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.17-0.53%-0.023.173.17ขาย
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.33-0.51%-0.023.333.33ขาย
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.45-0.49%-0.023.453.45ขาย
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.41-0.50%-0.023.413.41ขาย
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.35-0.51%-0.023.353.35ขาย
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.10-0.55%-0.023.103.10ขาย
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.08-0.55%-0.023.083.08ขาย
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.11-0.54%-0.023.113.11ขาย
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.15-0.54%-0.023.153.15ขาย
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.19-0.53%-0.023.193.19ขาย
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.20-0.53%-0.023.203.20ขาย
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.25-0.52%-0.023.253.25ขาย
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.31-0.51%-0.023.313.31ขาย
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.46-0.49%-0.023.463.46ขาย
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.59-0.47%-0.023.593.59ขาย
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.55-0.48%-0.023.553.55ขาย
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.49-0.49%-0.023.493.49ขาย
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.21-0.53%-0.023.213.21ขาย
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.19-0.53%-0.023.193.19ขาย
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.22-0.53%-0.023.223.22ขาย
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.26-0.52%-0.023.263.26ขาย
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.30-0.51%-0.023.303.30ขาย
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.32-0.51%-0.023.323.32ขาย
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.36-0.50%-0.023.363.36ขาย
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.43-0.49%-0.023.433.43ขาย
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.59-0.47%-0.023.593.59ขาย
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.72-0.46%-0.023.723.72ขาย
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.68-0.46%-0.023.683.68ขาย
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.62-0.47%-0.023.623.62ขาย
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.33-0.51%-0.023.333.33ซื้อ
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.31-0.51%-0.023.313.31ซื้อ
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.34-0.51%-0.023.343.34ซื้อ
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.38-0.50%-0.023.383.38ซื้อ
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.42-0.49%-0.023.423.42ซื้อ
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.44-0.49%-0.023.443.44ซื้อ
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.48-0.49%-0.023.483.48ซื้อ
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.55-0.48%-0.023.553.55ซื้อ
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.71-0.46%-0.023.713.71ซื้อ
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.84-0.44%-0.023.843.84ซื้อ
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.80-0.45%-0.023.803.80ซื้อ
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.74-0.45%-0.023.743.74ซื้อ
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.44-0.49%-0.023.443.44ซื้อ
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.41-0.50%-0.023.413.41ซื้อ
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.45-0.49%-0.023.453.45ซื้อ
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.49-0.48%-0.023.493.49ซื้อ
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.53-0.48%-0.023.533.53ซื้อ
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.54-0.48%-0.023.543.54ซื้อ
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.59-0.47%-0.023.593.59ซื้อ
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.66-0.46%-0.023.663.66ซื้อ
NGZ2031 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.82-0.44%-0.023.823.82ซื้อ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ