ฟิงเจอร์สกาแฟ KT1!

KT1! NYMEX
KT1!
ฟิงเจอร์สกาแฟ NYMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน