ฟิวเจอร์สนิวยอร์คฮาร์เบอร์ ULSD

HO1! NYMEX
HO1!
ฟิวเจอร์สนิวยอร์คฮาร์เบอร์ ULSD NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ฟิวเจอร์สนิวยอร์คฮาร์เบอร์ ULSD สัญญา

        
HOF2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (JAN 2022)
20211231.002.201.38%0.032.212.17ขาย
HOG2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (FEB 2022)
20220131.002.191.40%0.032.202.17ขาย
HOH2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAR 2022)
20220228.002.181.43%0.032.182.15ขาย
HOJ2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (APR 2022)
20220331.002.161.55%0.032.162.13ขาย
HOK2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAY 2022)
20220429.002.120.39%0.012.122.12ขาย
HOM2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUN 2022)
20220531.002.121.16%0.022.132.12ขาย
HON2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUL 2022)
20220630.002.103.45%0.072.102.05ขาย
HOQ2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (AUG 2022)
20220729.002.103.38%0.072.102.05ขาย
HOU2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (SEP 2022)
20220831.002.103.34%0.072.112.05ขาย
HOV2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (OCT 2022)
20220930.002.103.33%0.072.112.06ขาย
HOX2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (NOV 2022)
20221031.002.103.35%0.072.112.06ขาย
HOZ2022 NY HARBOR ULSD FUTURES (DEC 2022)
20221130.002.131.31%0.032.132.13ขาย
HOF2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (JAN 2023)
20221230.002.103.38%0.072.102.09ขาย
HOG2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (FEB 2023)
20230131.002.093.38%0.072.092.05ขาย
HOH2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAR 2023)
20230228.002.083.39%0.072.082.04ขาย
HOJ2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (APR 2023)
20230331.002.073.38%0.072.072.03ขาย
HOK2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAY 2023)
20230428.002.063.28%0.072.062.02ขาย
HOM2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUN 2023)
20230531.002.063.19%0.062.062.06ขาย
HON2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUL 2023)
20230630.002.063.18%0.062.062.02ขาย
HOQ2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (AUG 2023)
20230731.002.053.12%0.062.052.05ขาย
HOU2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (SEP 2023)
20230831.002.063.09%0.062.062.06ขาย
HOV2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (OCT 2023)
20230929.002.063.06%0.062.062.06ขาย
HOX2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (NOV 2023)
20231031.002.062.94%0.062.062.06ขาย
HOZ2023 NY HARBOR ULSD FUTURES (DEC 2023)
20231130.002.062.81%0.062.062.06ขาย
HOF2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (JAN 2024)
20231229.002.062.86%0.062.062.06ขาย
HOG2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (FEB 2024)
20240131.002.062.89%0.062.062.06ขาย
HOH2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAR 2024)
20240229.002.052.92%0.062.052.05ขาย
HOJ2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (APR 2024)
20240328.002.042.97%0.062.042.04ขาย
HOK2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAY 2024)
20240430.002.033.02%0.062.032.03ขาย
HOM2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUN 2024)
20240531.002.013.07%0.062.012.01ขาย
HON2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUL 2024)
20240628.002.023.07%0.062.022.02ขาย
HOQ2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (AUG 2024)
20240731.002.023.08%0.062.022.02ขาย
HOU2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (SEP 2024)
20240830.002.023.09%0.062.022.02ขาย
HOV2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (OCT 2024)
20240930.002.033.09%0.062.032.03ขาย
HOX2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (NOV 2024)
20241031.002.023.11%0.062.022.02ขาย
HOZ2024 NY HARBOR ULSD FUTURES (DEC 2024)
20241129.002.023.13%0.062.022.02ขาย
HOF2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (JAN 2025)
20241231.002.023.12%0.062.022.02ขาย
HOG2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (FEB 2025)
20250131.002.023.12%0.062.022.02
HOH2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAR 2025)
20250228.002.023.13%0.062.022.02
HOJ2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (APR 2025)
20250331.002.003.15%0.062.002.00
HOK2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (MAY 2025)
20250430.001.993.18%0.061.991.99
HOM2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUN 2025)
20250530.001.973.20%0.061.971.97
HON2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (JUL 2025)
20250630.001.983.20%0.061.981.98
HOQ2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (AUG 2025)
20250731.001.983.19%0.061.981.98
HOU2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (SEP 2025)
20250829.001.983.19%0.061.981.98
HOV2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (OCT 2025)
20250930.001.983.19%0.061.981.98
HOX2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (NOV 2025)
20251031.001.973.20%0.061.971.97
HOZ2025 NY HARBOR ULSD FUTURES (DEC 2025)
20251128.001.973.21%0.061.971.97
HOF2026 NY HARBOR ULSD FUTURES (JAN 2026)
20251231.001.973.20%0.061.971.97
โหลดเพิ่ม