CRUDE OIL FUTURES (NOV 2016)

CLX2016 NYMEX
CLX2016
CRUDE OIL FUTURES (NOV 2016) NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

CLX2016 ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า