สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้

CJ1! NYMEX
CJ1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ NYMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ CJ1!