สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ CJ1!

CJ1! NYMEX
CJ1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ NYMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

CJ1! ชาร์ต

Trade Futures Commission Free for 1-Month with a New Account ($349 Value)AD เริ่มต้นเทรด