TOURISM FIN CORP

TFCILTD NSE
TFCILTD
TOURISM FIN CORP NSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TFCILTD พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TOURISM FIN CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TFCILTD คือ 6.516B INR EPS TTM ของบริษัทคือ 10.17 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.66% และ P/E คือ 6.93

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้