ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PFIZER พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PFIZER LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PFIZER คือ 204.117B INR EPS TTM ของบริษัทคือ 134.06 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.78% และ P/E คือ 33.29

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้