JSW STEEL LTD

JSWSTEEL NSE
JSWSTEEL
JSW STEEL LTD NSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JSWSTEEL พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ JSW STEEL LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JSWSTEEL คือ 1.627T INR EPS TTM ของบริษัทคือ 64.99 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.56% และ P/E คือ 10.42 วันที่ของรายได้ JSW STEEL LTD ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 20.62 INR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้