ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IGL งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ INDRAPRASTHA GAS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ IGL คือ 258.615B INR EPS TTM ของบริษัทคือ 20.66 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.49% และ P/E คือ 17.87 วันที่ของรายได้ INDRAPRASTHA GAS ถัดไปคือ 12 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 5.02 INR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้