ESAB INDIA

ESABINDIA NSE
ESABINDIA
ESAB INDIA NSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ESABINDIA financial statements

สรุปทางการเงินของ ESAB INDIA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ESABINDIA คือ 50.562B INR EPS TTM ของบริษัทคือ 50.96 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 67.49

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด